Inspection

Контакти свих инспекција надлежних државних органа Републике Србије (преузети) 

Контакти инспекцја надлежних државних органа са седиштем у Борском управном округу (преузети) 

Листа инспекција свих  надлежних државних органа Републике Србије (преузети)

Подаци о инспекторима Борског управног округа 

Контролне листе које примењују надлежне инспекције у свом раду  (преузети) 

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору (преузети брошуру).

Послови инспекцијског надзора који се обављају у оквиру надлежних министарстава која имају своје окружне подручне јединице у Борском управном округу: 

1.  МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Управна инспекција (званична интернет презентација) 

2. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕВетеринарска инспекција  (званична интернет презентација)

Пољопривредна инспекција(званична интернет презентација)

Водна инспекција  (званична интернет презентација)

Шумарска и ловна инспекција (званична интернет презентација)

Фитосанитарна инспекција (званична интернет презентација) 

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАТржишна инспекција  (званична интернет презентација)

Туристичка инспекција (званична интернет презентација)

 

4. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Инспекција рада   (званична интернет презентација)  

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција   (званична интернет презентација)   

6. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Инспекција заштите животне средине  (званична интернет презентација)

Инспекција за рибарство  (званична интенет презентација)  Документ о инспекцијама који садржи податке о инспекторима, контакте и остале информације можете преузети ОВДЕ

Послове инспекцијског надзора у Борском управном округу обављају следећа министарства:

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА