Позив за достављање понуда за ЈНМВ 4-2016 поруџбеницом Партија 1. аутомеханичарски радови на на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9

 

Позив за достављање понуда за ЈНМВ 4-2016 поруџбеницом Партија 2. аутолимарски радови на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9