Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије донело је Препоруку за организовање рада у јавним управама и државним институцијама, на основу Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, коју је усвојила Влада („Сл. гласник РС“ број 31/20), као и на основу мера превенције ширења заразе COVID-19 вирусом.

Послодавац првенствено треба да има у виду да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година и да посебну заштиту има родитељ детета до 12  година, а нарочито уколико сам врши родитељска права, или је другом родитељу установљена радна обавеза.

За наведене раднике неопходно је омогућити рад од куће, и то у складу са планом рада и распоредом који је послодавац, односно руководилац, сам дужан да утврди за сваког запосленог.

Препорука је да се план и распоред рада припрема на недељном нивоу и прилагођава одлукама Владе, као и ситуацији везаној за ширење заразе COVID-19 вирусом.

Запослени је дужан да у току радног времена за време обављања послова ван службених просторија послодавца – од куће, претпостављеном руководиоцу буде доступан путем телефонске, електронске и непосредне комуникације, као и да достави завршен посао ради информисања или на сагласност свом послодавцу.

Запослени за време трајања ванредног стања, право на плату остварују уколико раде у пуном радном времену и обављају послове радног места на којима су распоређени.

Такође, право на плату остварују и они запослени који раде од куће ван просторија послодавца. Они остварују и сва друга права из радног односа, исто као да су радили и послове обављали у просторијама послодавца.

Запосленима који имају обавезу кућне изолације којa је утврђена само ради праћења стања (карантин) не може се утврдити обавеза долазака на рад у просторије послодавца.

Послодавац решењем утврђује обавезе запослених са елементима утврђеним Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања.