Савет управног округа


Савет Борског управног округа

 

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.


Савет управног округа чине начелник управног округа, градоначелници градова и председници општина са подручја управног округа. Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.


Начин рада Савета управног округа уређује Влада Републике Србије, Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27.02.2006 године). Појам, назив, седиште и подручја Управног округа детаљно су регулисани Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27.02.2006 године).

 

Савет Борског управног округа поред начелника Борског управног округа Мр Владимира Станковића чине још:
 

  1. Градоначелник града Бора Александар Миликић
  2. Председник општине Неготин Владимир Величковић  
  3. Председник општине Мајданпек Драган Поповић
  4. Председник општине Кладово Милисав Ратопекић