Јавне набавке

 

JNMV 2-2021 Zahtev za ponudu

Odluka osprovodjenju postupka JN 1-2021 USLUGE CISCENAJA

Oprema racunarska - tabela

Ugovor

JNMV 1-2021 Zahtev za ponudu

Odluka osprovodjenju postupka JN 1-2021 USLUGE CISCENAJA

Ugovor - ciscenje

План јавних набавки за 2021. годину

JNMV - poziv ciscenje

JNMV - Obrazac 1 ciscenje

JNMV - Obrazac 2 ciscenje

JNMV - obrazac 3 ciscenje

Ugovor - ciscenje

ЈНМВ - чишћење - Одлука

ЈНМВ - Чишћење Решење комисија

Odluka jnmv 2-2020- rac oprema

UGOVOR

ZAHTEV ZA PONUDU

Odluka osprovodjenju postupka JN 1-2020

Ugovor o javnoj nabavci putnickog automobila-10-12-2020

План јавних набавки за 2020 годину

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 11/2019 - уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 11/2019 - образац 4

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 11/2019 - образац 3

Јавна набавка мале вреднсоти поруџбеницом 11/2019 - образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 11/2019 - образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 11/2019 - позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 10/2019 - уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 10/2019 - образац 4

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом  10/2019 - образац 3

Јавна набавка мале вреднсти поруџбеницом 10/2019 - образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 10/2019 - образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 10/2019 - позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - спецификација

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - образац 3

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 9/2019 - позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 8/2019 - уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 8/2019 - спецификација

Јавна набавка мале вредности поеуџбеницом 8/2019 - образац 3

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 8/2019 - образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 8/2019 - образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 8/2019 -позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 7/2019 - уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 7/2019 - спецификација радова

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 7/2019 - образац 3

Јавна набавка мале вредности поруџбницом 7/2019 - образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 7/2019 -образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 7/2019 - позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 6/2019 - Уговор

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 6/2019 - Спецификација радова

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 6/2019 - Образац 3

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 6/2019 - Образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 6/2019 - Образац 1

Јавна набавка мале вредносту поруџбеницом 6/2019 - Позив

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Одлука о додели Уговора

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Спецификација радова

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Образац 3

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Образац 2

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Образац 1

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом 5/2019 - Позив

Уговор о испоруци рачунара и рчунарске опреме

ЈНМВ 4/2019 - Образац 4 расвета Бор

ЈНМВ 4/2019 - Образац 3 расвета Бор

ЈНМВ 4 /2019 - Образац 2 расвета Бор

ЈНМВ 4/2019 - Образац 1 расвета Бор

ЈНМВ 4/2019 - позив расвета Бор

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 3/2019

Извршење плана јавних набавки - први квартал 2019

ЈНМВ 3/2019 - раачунари и рачунарска опрема - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 3/2019 - рачунари и рачунарска опрема - ПОЗИВ

Извршење плана јавних набавки за 2018 годину

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1-2019

План јавних набавки за 2019 годину

Преглед набавки на које се не примењује Закон за 2019 годину

ЈНМВ  1 - Позив набавка добра електричне енергије 2019.

ЈНМВ 1 - Набавка добра електричне енергије 2019 - Конкурсна документација

ЈНМВ 2 - Позив чишћење

ЈНМВ 2 - Образац 1 чишћење

ЈНМВ 2 - Образац 2 чишћење

ЈНМВ 2 - Образац 3 чишћење