Буџет

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2015 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2014 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2012 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2011 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2020 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2019 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2018 – преузми 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2017 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2016 – преузми

Борски управни округ нема додатна средства финансирања.