Начелник Борског управног округа

Начелник Борског управног округа

Мр Владимир Станковић

Контакт:

Тел:    030 422 946

Факс: 030 421 687

е-маил: vladimir.stankovic@borski.okrug.gov.rs

 

 

Начелник управног округа је функционер кога на четири године поставља и разрешава Влада на предлог  министра надлежног за послове управе и за свој рад одговара надлежном министру за послове управе и Влади.

Начелник Борског управног округа је Мр Владимир Станковић.

Начелник управног округа:

- усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

- прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

- прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

- прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

- сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а обевезне су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

- сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју шире или уже од подручја управног округа;  

- орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице;

 

Владимир Станковић

Биографија

Мр Владимир Станковић, рођен је у Бору 1969. године. Ожењен је, отац двоје деце, живи у Бору.

Магистар је наука из области индустријског менаџмента, ужа област – управљање људским ресурсима. Магистрирао на Техничком факултету у Бору. Аутор је и коаутор неколико научних радова.

Радио је као самостални менаџер продаје, као професор, саветник, директор школа у Кривељу – Основна школа „Ђура Јакшић“ 2003-2014. године и Бору – средња „Техничка школа“ 2016-2018- године,  вршилац дужности директора ЈП „Бор“.

Државни стручни испит за државне службенике са високим образовањем положио је 2010. године у Београду.

Био је члан Општинског већа задужен за капиталне инвестиције у образовању 2013/2014. године, и Одборник у Скупштини општине Бор 2018. године и градској скупштини града Бора 2022. године.

Добитник је најпрестижније награде за „Најбољег послодавца“ у категорији јавних предузећа у Србији, 2014. године.

Члан је Савета послодаваца Техничког факултета у Бору.

Координирао је великим бројем успешно завршених пројеката из различитих области. Акредитован је као физичко лице од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицма локалне самоуправе у областима: Развој и упраљање људским ресурсима у јединицима локалне самоуправе, Лидерским вештинама и Управљање системом образовања (сви нивои).

Дугогодишнји је корисник свих Интернет алата, експерт у онлине комуникацији, блоговању, електорнској трговини. Био је предавач или званични блогер на многобројним међународним и конференцијама у Србији.

Познавање страног језика – енглески језик.

***********************************************************************************************

Предходни начелници Борског управног округа

  • Мирослав Кнежевић од 2014.-2018.г.
  • Синиша Пуљецовић од 2007.-2014.г.
  • Зорица Ђерић Стојчић од 2001.-2007.г.
  • Миливоје Илић од 1993.-2001.г.
  • Цолић Јован од 1992.-1993.г.
  • Недељко Магдалиновић 1992.г.