Информатор о раду

Информатор о раду 2022 Борског управног округа

ИНФОРМАТОР 2022 БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Информатор о раду 2021. година, окт 2021.

Информатор о раду -2021. година, сеп 2021.

Информатор о раду за 2021. годину; мај, 2021. г.

Информатор о раду 20 јануар 2020 године

Информатор о раду од 03. фебруар 2014. године - архивирано 24.05.2014. године

Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2014. године- архивирано 13.12.2014.године

Извршење буџета за период 01.01.-30.11.2014. године-архивирано 04.02.2015.године

Информатор о раду од 23.05.2014. године-архивирано 25.02.2015. године

Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2015. године-архивирано 21.07.2015. године

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2015. године- архивирано 26.10.2015. године 

Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2015.године - архивирано 26.10.2015. године 

Документ о инспекцијама који садржи податке о инспекторима, контакте и остале информације- архивирано 23.01.2016. године

Информатор о раду од 20.02.2015. године- архивирано 28.03.2016. године

Информатор о раду од 15.03.2016. године - архивирано 23.05.2016. године

Правилник о систематизацији радних места у Борском управном округу - архивирано 23.05.2016. године 

Извршење буџета за период од 01.01-31.03.2016. године - архивирано 05.09.2016. године

Извршење буџета за период од 01.01.-31.06.2016. године - архивирано 17.01.2017. године

Информатор о раду Борског управног округа за 2016. годину - архивирано 29.03.2017. године 

Извршење буџета за период од 01.01.-31.03.2017. године - архивирано 22.08.2017. године 

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2017. године - архивирано 10.07.2017. године 

Информатор о раду Борског управног округа за 2017. годину - архивирано 10.10.2017. године 

Извршење буџета за за период 01.01.-30.09.2017.године - архивирано 18.01.2018. године 

Информатор о раду Борског управног округа за 2017. годину- архивирано 13.02.2018. године