Питања и одговори

Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.
Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.
Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима ( правним и физичким ), по Програму заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта, за одређену годину, који доноси јединица локалне самоуправе (Општине Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово).
Повреду својих права из области радних односа можете пријавити писменим путем у писарници Борског управног округа, у Бору, Трг Моше Пијаде 19. сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова. Такође, за све информације из области радних односа можете се обратити и инспекцији рада у Бору путем телефона 030 458-065 и инспекцији рада у Неготину путем телефона 019 544-041.
Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима ( правним и физичким ), по Програму заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта, за одређену годину, који доноси јединица локалне самоуправе (Општине Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово).
Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.
Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.
Повреду својих права из области радних односа можете пријавити писменим путем у писарници Борског управног округа, у Бору, Трг Моше Пијаде 19. сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова. Такође, за све информације из области радних односа можете се обратити и инспекцији рада у Бору путем телефона 030 458-065 и инспекцији рада у Неготину путем телефона 019 544-041.