Савет управног округа

Савет Борског управног округа

 

 

Савет Борског управног округа поред начелника Борског управног округа Мр Владимира Станковића чине још: 

  1. Градоначелник града Бора Александар Миликић
  2. Председник општине Неготин Владимир Величковић  
  3. Председник општине Мајданпек Драган Поповић
  4. Председник општине Кладово Саша Николић

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа уређује Влада Републике Србије, Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27.02.2006 године). Појам, назив, седиште и подручја Управног округа детаљно су регулисани Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27.02.2006 године).