Инспекције

Контакти инспекција надлежних државних органа са седиштем у Борском управном округу Подаци-о-инспекторима-Борског-управног-округа 

Подаци-о-инспекторима-Борског-управног-округа

 

Р.бр. Назив инспекције Име и презиме инспектора Које подручје покривају Број телефона e-mail адреса Седиште, улица и број
фиксни мобилни
1 Ветеринарска инспекција Винка Пешић Стојадиновић Бор 030 458-036 064 868-03-38 vinka.pesic@minpolj.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
2 Ивана Иванић Мајданпек 030 458-035 064 868-02-58 ivana.ivanic@minpolj.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
3 Тијана Алексић Неготин 019 544-553 064 868-02-60 tijana.aleksic@minpolj.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
4 Сања Марковић Суханек Кладово 019 808-978 064 868-05-28 sanja.suhanek@minpolj.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
5 Пољопривредна инспекција Јелена Стевић Борски округ 030 427-511 064 881-85-27 stevic.j@hotmail.rs Бор Моше Пијаде 19
6 Водна инспекција Ненад Живковић 019 544-553 064 823-56-41 nenad.zivkovic@minpolj.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
7 Шумарска и ловна инспекција Иван Ркуловић Борски округ а по налогу и друге Округе 019 544-553 064 881-86-78 ivan.rkulovic@gmail.com Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
8 Фитосанитарна инспекција Драган Гатић Борски округ а по потреби и Зајечарски 030 458-415 064 881-84-72 draganizb@gmail.com Бор Моше Пијаде 19
9 Драгана Пауновић 019 542-592 064 881-84-73 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
10  

 

Тржишна инспекција

 

 

 

 

 

Јовица Брзуловић  

 

 

Борски округ

 

 

 

 

 

030 423-449 064 818-80-44 jovica.brzulovic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
11 Снежана Вељковић 030 427-511 064 818-80-46 snezana.veljkovic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
12 Горан Ђурић 030 427-511 064 818-84-29 goran.djuric@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
13 Александар Милојевић 030 427-511 064 818-84-28 aleksandar.milojevic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
14  

 

 

 

 

Тржишна инспекција

 

Maja Стојић  

 

 

Борски округ

030 427-511 064 805-59-52 maja.stojic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
15 Горан Спасић 019 541-066 064 818-80-45 goran.spasic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
16 Александра Шиндић 019 541-066     aleksandra.sindic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
17 Јасмина Гоговић 019 541-066 064 818-84-24 jasmina.stojanovic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
18 Мића Бађић 019 801-478 064 818-84-25 mica.badjic@mtt.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
19 Туристичка инспекција Славиша Станојевић Територија одељења Борског, Зајечарског и Нишавског округа 030 427-511 064 893-31-73 slavisa.stanojevic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
20 Оливера Петришоровић 019 544-840 064 893-31-28 olivera.petrisorovic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
21 Инспекција заштите животне средине Емила Тошић Борски и Зајечарски округ 030 424-382 062 88-66-972 emila.tosic@ekologija.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
22 Инспекција за рибарство Винко Бајкановић Република Србија 019 803-809 064 816-63-04 vinko.bajkanovic@ekologija.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
23 Инспекција рада Дејан Јовановић Борски округ 030 458-065 064 862-21-39 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
24 Снежана Ћирић 030 458-065 064 86-22-521 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
25 Далиборка Пепељак 030 458-065 064 86-22-527 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
26 Јасминка Везурић 019 544-041 064 862-21-42 bor.ir@minrzs.gov.rs negotin.ir@minrzs.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
27 Милан Уруковић 019 544-041 064 862-22-25 bor.ir@minrzs.gov.rs negotin.ir@minrzs.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
28 Санитарна инспекција Љубинка Сандуловић Борски и Браничевски округ 019 548-500 064 881-11-52 ljubinka.sandulovic@zdravlje.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
29 Жељко Николић 019 808-978 064 881-12-21 zeljko.nikolic@zdravlje.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
30 Управна инспекција Миладинка Лилић Одсек управне инспекције Смедерево за Борски и Зајечарски округ 026 672-644 лок. 105 064 813-50-63  

miladinka.lilic@mduls.gov.rs

Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1