Инспекције

Контакти инспекција надлежних државних органа са седиштем у Борском управном округу Подаци-о-инспекторима-Борског-управног-округа 

 

Р.бр. Назив инспекције Име и презиме инспектора Које подручје покривају Број телефона e-mail адреса Седиште, улица и број
фиксни мобилни
1 Ветеринарска инспекција Драгана Антић Бор 030 458-036 064 868-02-57 vetinspekcijabor@gmail.com Бор Моше Пијаде 19
2 Ивана Иванић Мајданпек 030 458-035 064 868-02-58 нема Бор Моше Пијаде 19
3 Тијана Алексић Неготин 019 544-553 064 868-02-60 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
4 Снежана Алемпијевић Кладово 019 808-978 064 868-03-76 нема Кладово Саве Коваћевића 1
5 Винка Пешић Стојадиновић Бор и Неготин 030 458-036 064 868-03-38 нема Бор Моше Пијаде 19
6 Пољопривредна инспекција Јелена Стевић Борски округ 030 427-511 064 881-85-27 нема Бор Моше Пијаде 19
7 Водна инспекција Ненад Живковић 019 544-553 064 823-56-41 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
8 Шумарска и ловна инспекција Иван Ркуловић Борски округ а по налогу и друге Округе 019 544-553 064 881-86-78 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
9 Фитосанитарна инспекција Драган Гатић Борски округ а по потреби и Зајечарски 030 458-415 064 881-84-72 нема Бор Моше Пијаде 19
11 Драгана Пауновић 019 542-592 064 881-84-73 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
12  

 

Тржишна инспекција

 

 

 

 

 

Јовица Брзуловић  

 

 

Борски округ

 

 

 

 

 

030 423-449 064 818-80-44 jovica.brzulovic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
13 Снежана Вељковић 030 427-511 064 818-80-46 snezana.veljkovic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
14 Горан Ђурић 030 427-511 064 818-84-29 нема Бор Моше Пијаде 19
15 Александар Милојевић 030 427-511 064 818-84-28 aleksandar.milojevic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
16  

 

 

 

 

Тржишна инспекција

 

Maja Стојић  

 

 

Борски округ

030 427-511 064 805-59-52 нема Бор Моше Пијаде 19
17 Горан Спасић 019 541-066 064 818-80-45 goran.spasic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
18 Александра Шиндић 019 541-066     нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
19 Јасмина Гоговић 019 541-066 064 818-84-24 jasmina.stojanovic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
20 Мића Бађић 019 801-478 064 818-84-25 mica.badjic@mtt.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
21 Туристичка инспекција Славиша Станојевић Територија одељења Борског, Зајечарског и Нишавског округа 030 427-511 064 893-31-73 slavisa.stanojevic@mtt.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
22 Оливера Петришоровић 019 544-840 064 893-31-28 olivera.petrisorovic@mtt.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
23 Благоје Радоњић 019 801-478 064 893-31-35 blagoje.radonjic@mtt.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
24 Инспекција заштите животне средине Емила Тошић Борски и Зајечарски округ 030 424-382 062 88-66-972 emila.tosic@ekologija.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
25 Инспекција за рибарство Винко Бајкановић Република Србија 019 803-809 064 816-63-04 vinko.bajkanovic@ekologija.gov.rs Кладово Саве Коваћевића 1
26 Инспекција рада Дејан Јовановић Борски округ 030 458-065 064 862-21-39 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
27 Снежана Ћирић 030 458-065 064 86-22-521 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
  Далиборка Пепељак 030 458-065 064 86-22-527 bor.ir@minrzs.gov.rs Бор Моше Пијаде 19
28 Јасминка Везурић 019 544-041 064 862-21-42 bor.ir@minrzs.gov.rs negotin.ir@minrzs.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
29 Милан Уруковић 019 544-041 064 862-22-25 bor.ir@minrzs.gov.rs negotin.ir@minrzs.gov.rs Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
30 Санитарна инспекција Љубинка Сандуловић Борски и Браничевски округ 019 548-500 064 881-11-52 нема Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1
31 Жељко Николић 019 808-978 064 881-12-21 нема Кладово Саве Коваћевића 1
32 Управна инспекција Миладинка Лилић Одсек управне инспекције Смедерево за Борски и Зајечарски округ 026 672-644 лок. 105 064 813-50-63  

miladinka.lilic@mduls.gov.rs

Неготин Трг Ђорђа Станојевића 5/1