Добродошли на презентацију Борског управног округа


BUO 1-1

 
Борски управни округ
је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које  су образоване за његово подручје. Борски управни округ је основан 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“ број 3/92) а његова трансформација у Борски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).
 

Борски управни округ налази се у источном делу Републике Србије и према попису становништва из 2011. године има укупно 124.992 становника.
 

Седиште Борског управног округа је град Бор, познат по свом историјском и културном наслеђу.
                                    Савет Борског управног округа

Борски управни округ обухвата територију од 3.507 км2  следећих општина:
 

1. Општина Бор градско насеље Бор, 856 км2

2. Општина Кладово градско насеље Кладово, 630 км2

3. Општина Мајданпек градско насеље Мајданпек 932 км2

4. Општина Неготин градско насеље Неготин  1.089 км2
 

Општине Борског управног округа                 Управни окрузи у Србији


Окружне подручне јединице
органа државне управе које врше послове државне управе на територији Борског управног округа су:
 

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ветеринарска инспекција

Пољопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

Шумарска и ловна инспекција

Фитосанитарна инспекција

Инспекција за рибарство
  

2. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција

Туристичка инспекција
 

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Инспекција рада
 

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција


 

5. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Инспекција за заштиту животне средине

 

Д О К У М Е Н Т И

Акт о систмематизацији радних места word

 

 

Информатор о раду Борског управног округа word

 

Приказ поступка за подношење Захтева за слободан приступ информацијама и примери образаца                                                                         word