Добродошли на презентацију Борског управног округа


BUO 1-1

 
Борски управни округ
је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које  су образоване за његово подручје. Борски управни округ је основан 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“ број 3/92), а његова трансформација у Борски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).
 
slika 1 

Борски управни округ налази се у источном делу Републике Србије и према попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године има укупно 124.992 становника. Густина насељености становништва у Борском управном округу према попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године износи 35,3 становника по квадратном километру.


 jej


Седиште
Борског управног округа је у градском насељу Бор, које је и седиште општине Бор. Бор поред историјског и културног наслеђа посебно је познат као рударско-индустријски центар са развијеном обојеном металургијом.

                                   

Борски управни округ обухвата територију од 3.507 км2  следећих општина:
 

1. Општина Бор са седиштем у градском насељу Бор, површина општине 856 км2
 

2. Општина Неготин са седиштем у градском насељу  Неготин , површина општине 1.089 км2
 

3. Општина Кладово са седиштем у градском насељу Кладово, површина општине 630 км2
 

4. Општина Мајданпек са седиштем у градском насељу Мајданпек, површина општине 932 км2
 

                                  ОПШТИНЕ БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 BOR   NEGOTIN    MAJDANPEK    KLADOVO
 


Окружне подручне јединице
органа државне управе које врше послове државне управе са седиштем у Борском управном округа су:
  

1. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  

Управна инспекција
 

2. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ветеринарска инспекција

Пољопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

Шумарска и ловна инспекција

Фитосанитарна инспекција

 

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција

Туристичка инспекција
 

4. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Инспекција рада
 

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција


 

6. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Инспекција заштитите животне средине

Инспекција за рибарство

 

Д О К У М Е Н Т И

Правилник о унутрашњем уређењу и систмематизацији радних места у Стручној служби Борског управног округаword

 

 

Информатор о раду Борског управног округа word

 

Приказ поступка за подношење Захтева за приступ информацијама од јавног значаја и примери образаца                                                                         word