BUO 1-1

 
Борски управни округ
је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које  су образоване за његово подручје. Борски управни округ је основан 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“ број 3/92), а његова трансформација у Борски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).
 
slika 1 

Борски управни округ налази се у источном делу Републике Србије и према попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године има укупно 124.992 становника. Густина насељености становништва у Борском управном округу према попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године износи 35,3 становника по квадратном километру.


 jej

 

Борски управни округ обухвата територију града Бора и општина Неготин, Мајданпек и Кладово. Седиште управног округа је у граду Бору. Бор поред историјског и културног наслеђа посебно је познат као рударско-индустријски центар са развијеном обојеном металургијом.

                                   

Борски управни округ обухвата територију од 3.507 км2  следећих градова и општина:
 

1. Град Бор са седиштем у градском насељу Бор, површине 856 км2
 

2. Општина Неготин са седиштем у градском насељу  Неготин , површине 1.089 км2
 

3. Општина Кладово са седиштем у градском насељу Кладово, површине 630 км2
 

4. Општина Мајданпек са седиштем у градском насељу Мајданпек, површине 932 км2
 

ЗВАНИЧНЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 BOR   NEGOTIN    MAJDANPEK    KLADOVO
 


Окружне подручне јединице
органа државне управе које врше послове државне управе са седиштем у Борском управном округа су:
  

1. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  

Управна инспекција
 

2. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ветеринарска инспекција

Пољопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

Шумарска и ловна инспекција

Фитосанитарна инспекција

 

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција

Туристичка инспекција
 

4. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Инспекција рада
 

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција


 

6. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Инспекција заштитите животне средине

Инспекција за рибарство

 

Д О К У М Е Н Т И

Правилник о унутрашњем уређењу и систмематизацији радних места у Стручној служби Борског управног округаword

 

 

Информатор о раду Борског управног округа word

 

Приказ поступка за подношење Захтева за приступ информацијама од јавног значаја и примери образаца                                                                         word

Борски управни округ је подручни центар државне управе који

обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које

су образоване за његово подручје. Борски управни округ је основан 1992. године

на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних

организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“ број 3/92) а његова

трансформација у Борски управни округ је извршена на основу

Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).
 

Борски управни округ налази се у источном делу Републике Србије и према попису становништва из 2002. године има укупно 146.551 становника.
 

Седиште Борског управног округа је град Бор, познат по свом историјском

и културном наслеђу.
 

Борски управни округ обухвата територију од 3.507 км2  следећих општина:
 

1. Општина Бор градско насеље Бор, 856 км2

2. Општина Кладово градско насеље Кладово, 630 км2

3. Општина Мајданпек градско насеље Мајданпек 932 км2

4. Општина Неготин градско насеље Неготин  1.089 км2
 

okrug


Окружне подручне јединице
органа државне управе које врше

послове државне управе на територији Борског управног округа су:
 

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ветеринарска инспекција

Пољопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

Шумарска и ловна инспекција

Фитосанитарна инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за рибарство
  

2. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција

Туристичка инспекција
 

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Инспекција рада
 

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција
 
 

Д О К У М Е Н Т И
 

Акт о систмематизацији радних места wordpdf

 

 

Информатор о раду Борског управног округа word

 

Приказ поступка за подношење Захтева за слободан приступ информацијама и примери образаца word