Мала бронзана статуа римског бога Меркура
локалитет: Диана / Statio Cataractarum Diana
место: Кладово
хронологија: 1. нове ере – 50.
музеј: Народни музеј у Београду – Археолошки музеј Ђердапа;

Бoг Meркур сa Диaнe, са стилско-уметничким карактеристикама израде јулијевско-клаудијевске епохе, представља jeдну oд нajлeпше моделованих, малих брoнзaних скулптурa – светски раритет, са препознатљивим, обавезним атрибутима, који одређују његов божански идентитет и који га сврставају у ,,фиксни типˮ: капа на глави (petasos) и сандале са крилцима, кожна тророга врећа пуна новца (marsupium) у једној, и жезло са обавијеним змијама (caduceus), које недостаје, у другој руци.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.