Позив за достављање понуда за ЈНМВ-поруџбеницом аутомеханичарски и аутолимарски радови на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9 партија 1 и партија 2

  Позив за достављање понуда за ЈНМВ 4-2016 поруџбеницом Партија 1. аутомеханичарски радови на на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9 […]