Позив за достављање понуда за набавку радова за прикључење на ново електрично мерно место постојећег објекта зграда Борског управног округа, ЈНМВ 5/2016-поруџбеница

   Позив за достављање понуда за набавку радова за прикључење на ново електрично мерно место постојећег објекта  зграда Борског управног […]