Средњовековни златни прстен
локалитет: Црквина
место: Доња Бела Река (Бор)
хронологија: 1351 – 1420. година нове ере
музеј: Музеј рударства и металургије;

Златни печатни прстен са натписом, из гроба нумерисаног бројем 37 на локалитету, пронађен је на прсту десне шаке која је била положена на трбух покојника. Својим обликом, са затвореном тракастом кариком која се незнатно шири на прелазу у пљоснату кружну главу, сврстава се у групу прстења позног средњег века. Натпис, исписан старословенском ћирилицом, указује да је припадао извесном властелину Добромиру, док изглед урезаног натписа упућује на узоре западне провинијенције са латинским натписима. Централни мотив на прстену је птица, за коју се претпоставља да је орао, али није сигурно да ли је реч о породичном грбу.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.