Жртвеник од теракоте
локалитет: Стари рудник – дневни коп у Рудној Глави
место: Рудна Глава (Мајданпек)
хронологија: 6000 – 5000. година пре нове ере
музеј: Музеј Крајине;

Жртвеник или рударска лампа од теракоте, ширине 10, дужине 14 и висине 13 центиметра, састоји се од плитког четвртастог реципијента који се ослања на 4 ноге точка. На ужим странама реципијента стилизоване су главе јелена троугластог облика. Ребрасти лучно моделовани рогови спајају се са ободом реципијента на средини бочних страна. Реципијент је споља украшен украсима, угластим тракама и мотивом са меандрима. Местимично су видљиви и трагови беле инкрустрације. Фактура је добра, боја је мрка до црвенкаста. Припада Винчанској култури.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.