foftografija interviju

 

Шта је улога начелника Борског округа?

 

У складу са Законом о државној управи, којим се уређује начин оснивања и делокруг рада управних округа и Уредбом о управним окрузима разрађују се надлежности начелника управног округа. Основна и најбитнија надлежност начелника управног округа јесте да усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе на територији Управног округа, као и да прати примену директива и иниструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе. Начелник упраног округа је и командант Окружног штаба за ванредне ситауције.

 

Каква је сарадња са председницима локалних самоуправа?

 

У складу са Уредбом о начину рада Савета управног округа дата је могућност начелнику управног округа да кроз тај Савет кога чине председници општина са територије Борског управног округа, а то су председници општина Бор, Мајданпек, Кладово и Неготин, усаглашава односе и обезбеђује услове рада подручних јединица, односно републичке инспекције, на територијама тих локалних самоуправа где оне обављају инспекцијске послове.

 

Компелтан текст интервиуа можете прузети овде

 

Извор:http://bor-sve.net/2014/05/22/prioritet-suzbijanje-sive-ekonomije/#more-3892