BUO 1-1

Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1-2016, набавка електричне енергије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде за ЈНМВ 1-2016, набака електричне енергије