С обзиром да се програмски период 2014 – 2020 ускоро завршава, започиње се процес програмирања наредне финансијске перспективе за период 2021 – 2027. Министарство регионалног развоја и јавне управе Румуније (Управљачко тело), Министарство за европске интеграције Републике Србије (Национално тело) и Регионална канцеларија за прекограничну сарадњу у Темишвару (Заједнички секретаријат) припремили су нацрт територијалне анализе програмске области који је доступан на сајту Интерег-ИПА.

У великој сали градксе Управе града Бора одржана је консултантска седница са свим заинтересованим странама, институцијама и организацијама са територије Борског управног округа.

Дати су коментари и запажања на овај документ, чиме су учесници допринели настојању да се предложени програм унапреди тако да у највећој мери одговара на изазове, потребе и могућности развоја програмског региона.

У овом процесу треба имати на уму Оријентациони документ Европске комисије који поставља основе програмирања будуће финансијске перспективе, а који је доступан на сајту Интерег-ИПА.

За сваку похвалу је градска Управа и градоначелник града Бора Александар Миликић са сарадницима, на одличном гостопримству и организацији седнице, а пре свега на ангажованости у протеклих годину дана обзиром да су добили одређена средства из овог програма.