25.6.1961. године прве тоне коцентрата бакра из Мајданпека испоручене су у Бор, где су истог дана у Топионици изливене прве аноде од мајданпечког концентрата. Након кризних година после Другог светског рата, када су рудником управљале Војна комисија и београдска Дирекција за црну металургију, као и национализације 1947. године, тог 25.6.1961. свечано је обележен и почетак производње у Руднику бакра Мајданпек. Овај датум означиће преокрет како у пословању рудника, тако и у животу саме вароши под Старицом.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.