У току су радови на поправци грејања и замени унутрашњих врата у згради Борског управног округа. Радове на поправци грејања изводи СЗР „МВ Грејање“ Бор и уговорена вредност радова износи 413.580,00 динара. Укупна вредност уговорених радова на замени унутрашњих врата износи 380.000,00 динара и изводи их ДОО „Албо“ Бор.