slika 1

11. април 2018. године – У Борском управном округу одржана друга редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације. На редовној седници разматране су следеће тачке дневног реда:

slika 2

1. Усвајање Записника са 4. редовне седнице Окружног штабаза ванредне ситуације Борског управног округа у 2017. години 

2. Усвајање Записника са 1. редовне свечане седнице Окружног штабаза ванредне ситуације Борског управног округа у 2018. години 

3. Разматрање и усвајање предлога годишњег Извештаја о раду за 2017. годину Окружног штаба за ванредне ситуације за Борски управни округ 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о стању здравствене заштите становништва о заразним болестима становништва на територији Борског управног округа 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о предузетим мерама заштите од поплава у 2017. години, организацији превентивних мера заштите од поплава за 2018. годину и донетим Оперативним плановима одбране од поплава на водама II реда на територији Борског управног округа 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима, мерама и радовима за унапређење заштите у 2017. години и о припремним активностима за заштиту од штетног дејства вода у 2018. години на водама првог реда у надлежности ЈВП „Србијаводе“ РЈ „Неготин“ 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о шумским пожарима у 2017. години (статистички показатељи, присутни проблеми у спровођењу превентивних и репресивних мера заштите од пожара) на територији Борског управног округа 

8. Разматрање и усвајање предлога за састав Стручно-оперативног тима Окружног штаба за ванредне ситуације, за заштиту и спасавање од техничко-технолошких несрећа 

9. Разно 

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са сајта Борског управног округа у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.