slika 1


У Борском управном округу одржан је радни састанак начелника Зајечарског управног округа г-дина Владана Пауновића и 
начелника Борског управног округа г-дина Мирослава Кнежевића.
 
Тема састанка је била: помоћ угроженима од елементарне непогоде у општинама Кладово, Неготин и Мајданпек.

Наменски рачуни општина за уплату новчане помоћи за санирање последица поплава:

Општина Кладово:     840-3134741-55

Општина Неготин:     840-3136741-69

Општина Мајданпек: 840-3135741-62