Позив за достављање понуда за набавку радова за прикључење на ново електрично мерно место постојећег објекта  зграда Борског управног округа, ЈНМВ 5-2016-поруџбеница

 

 Технички опис са условима које треба да задовољи инсталација у објекту који се прикључује, ЈНМВ 5-2016-поруџбеница