У седишту компаније Сербиа ЗиЈин Копер Бор доо, са генералним директором Лонг Лијем и сарадницима, одржан је састанак са начелницима Борског управног округа мр Владимиром Станковићем, полицијске управе Бор Браниславом Стојановићем, и штаба за ванредне ситуације Миодрагом Марковићем.

Тема састанка је била безбедност у компанији, у Бору и Мајданпеку, као и међусобна сарадња компаније са институцијама на територији Борског управног округа.

Треба нагласити да су представници компаније Сербиа Зијин Копер Бор доо, у свакој прилици реаговали одмах и професионално што је од изузетног значаја, а и сада су дате гаранције да ће и даље бити тако.

Наглашена је битност сарадње у ванредним ситуацијама те повезаност компаније са инстутицијама на територији БУО.

Договор је да се овакви састанци одржавају квартално у години како би се анализирале предходне активности и договарале наредне.