Имајући у виду да се приликом посета јединицима локалних самоуправа, пољопривредних саветодавних и стручних служби са пољопривредницима, примећено је да су Начелници округа доста активни на терену и заинтересовани за прилике у области пољопривреде., закључак је представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

С тим у вези, одржан је састанак са Начелницима округа у седишту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са представницима министарства, представницима ИПАРД програма, Института, Управе за аграрна плаћања.

Предстаљене су Националне мере подрђке пољопривредницима за 2019. годину, ИПАРД програм два, као и анализа исплата субвенција пољопривредницима од стране Управе за аграрна плаћања.

Дати су предлози о даљој сарадњи и заједничком деловању на стратешком планирању у области информисања и едуковања пољопривредника који могу да конкуришу за средства из ИПАРД два програма.