Јачање сарање између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Начелника округа и пољопривредних саветодавних и стручних служби

Имајући у виду да се приликом посета јединицима локалних самоуправа, пољопривредних саветодавних и стручних служби са пољопривредницима, примећено је да […]