ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину, одржаће се  ОД 05. АПРИЛА ДО 05. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

У Борском управном округу, ЈАВНИ УВИД ће бити истакнут у просторијама Градске управе града Бора, улица „Моше Пијаде“ бр. 3 – одговорно и лице за стручну консултацију: Драган Јеленковић, начелник одељења урбанизма града Бора, уз строго поштовање мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, као и у дигиталном формату на сајтовима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, града Бора и Борског управног округа.

Материјали потребни за спровођење процедуре ЈАВНОГ УВИДА можете преузети:

  • Нацрт Просторног планаРепублике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезама и тематским картама – PPRS Nacrt_12.03.2021 ;
  • Графичке прилоге – рефералне карте у П 1:300.000: 1. „Намена простора“ , 2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја“, 3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура“, 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура“, 4а. Туризам и заштита простора“ и 4б. „Животна средина“;
  • Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину Strateska procena PPRS12032021 ;
  • Оглас  о покретању ЈАВНОГ УВИДА – (објављен у јавном листу Телеграф)

Рефералне карте у П 1:300.000 (клик на исту за увећање):

  • „Намена простора“

  •  2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја“

  • 3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура“

  • 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура“

  • 4а. Туризам и заштита простора“

  • 4б. „Животна средина“

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, потребно је у складу са законом доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице
комисије за јавни увид, биће накнадно оглашени.