Зграда Техничког факултета у Бору подигнута је 1928. године као Француска касина. Репрезентативни је пример француске архитектуре настале у Бору између Првог и Другог светског рата, а која данас представља јединствено културно наслеђе у Србији. Део је амбијенталне средине старог дела града, у коме су у међуратном периоду француски предузетници саградили више зграда сличног типа, данас познате као ,,француске вилеˮ

Реч је о монумемталном архитектонском здању на две етаже са главним улазом на источној страни. Правоугаона је у основи и на својој јужној страни има засебан нижи додатак са кровом на две воде и пробијеним отворима за прозоре на све три стране. Зграда некадашње касине у својој основи је продужна и на севеној фасади има четвртасту терасу испод које се налази једна просторија.

Централни, вертикални део главне фасаде, излази из фасадне површине и има засебну кровну конструкцију на две воде. Прва етажа саграђена је од камених тесаника где су смештена улазна врата. Другом етажом истуреног прочеља доминирају врата која излазе на правоугаону, плитку терасу. Изнад ове терасе, у последњој зони налази се целина од једног главног узаног и два мања прозора са сваке стране, који су уоквирени каменом испрекиданом бордуром по ивицама. У подкровном венцу је декоративни испрекидани низ.

Подужна грађевина је на главној, источној фасади са јужне стране од истуреног прочеља пробијена са пет прозора правоугаоног облика који су декорисани тимпанонима унутар којих се налазе мали округли прозори. Са северне стране од главног прочеља налази се ред прозора у две зоне. Прозори у доњој зони су правоугаони, док су они у другој стубом по средини подељени на два дела. На средини доње зоне налази се споредни улаз са бочно постављеним степеништем.

Од 1961. у згради некадашње Француске касине налази се првобитно Рударско-металуршки, данас Технички факултет у Бору. Године 1990. зграда је заштићена као непокретно културно добро од стране Завода за заштиту споменика културе.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.