1.6.1904. године, након оцене познатих француских стручњака да би финансијско улагање на експлоатацији рудног блага источне Србије било оправдано, почело је са радом ,,Француско друштво борских рудника, концесија Свети Ђорђеˮ (La Compagnie Francaise des Mines de Bor, Concesion St. George). Предузеће које су основали финансијери окупљени око банке ,,Мирабо, Пијерари и компанијаˮ из Париза.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.