27.11.1998. године уписом у судски регистар Привредног суда у Зајечару, а на предлог Скупштине општине Мајданпек, основан је Музеј у Мајданпеку. Овим решењем мајданпечки музеј заправо је осамостаљен од Музеја рударства и металургије, са обзиром да је још 1984. године отворен као одељење борског музеја.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.