12.1.1867. године одборници рудноглавске општине Петар Пунђеј, Паун Траиловић, Петар Новаковић, Јован Филип, Симион Биреш и Јован Јовановић, предвођени председником Примеритељног суда општине Рудна Глава Траилом Марковићем и помоћницима Николом Ђорђевићем и Јанком Крачуном, посредством среза Поречког и округа Крајинског, поднели су молбу Министарству просвете и црквених дела о оснивању школе.

Био је то први корак у отварању школе у Рудној Глави. Неколико месеци касније, 16.8.1867. године, Министар просвете и црквених дела поставио је за првог рудноглавског учитеља Милисава Цветића. Две недеље потом, 1.9. стигла је и наредба Министарства да се школа смести у новосазиданој општинској кући, у којој је била смештена до 1919. године, када се под налетом бујице прва зграда рудноглавске школе урушила.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.