8.3.1952. године одлуком Народног одбора града Неготина, а на предлог управе Музеја Крајине, као посебна институција основан је Историјски архив у Неготину. Тада под називом Градска државна архива.

Одлуку је потврдио Савет за просвету, науку и културу НР Србије 26. јуна исте године. Неготински архив првобитно је баштинио грађу Кључког, Поречког и Крајинског среза, да би фебруара 1996. године споменутом подручју био додат и Бор са издвојеним архивским одељењем, чиме је територијална надлежност заокружена на општине Неготин, Мајданпек, Кладово и Бор.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.