10.5.1993. године почела је са радом Радио телевизија Бор. Као и 24 године раније настали радио, новонастала радио телевизија пословала је у оквиру јавног предузећа ,,Штампа радио и филмˮ. Поред израде програма, делатност борске медијске куће укључује и израду филмова и других продукцијских садржаја.

Радио телевизија Бор била је међу првим телевизијама које су почеле емитовање емисија на језицима националних мањина и знаковном језику за особе са оштећеним слухом. Године 2014. добила је Националну награду за ,,Друштвено одговорно пословањеˮ коју додељује Привредна комора Србије

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.