30.12.1969. године Радио Бор је почео емитовање програма. Било је то друго јавно гласило у Бору, после листа ,,Колективˮ, и прва борска радио-станица. Убрзо по свом оснивању, Радио Бор је стекао бројна признања. Вишеструко је награђиван од стране Заједнице радио дифузних установа Србије.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.