8.3.1952. године одлуком Народног одбора града Неготина, на предлог управе Музеја Крајине, као посебна институција основан је Историјски архив у Неготину. Тада под називом ,,Градска државна архиваˮ.

Одлуку је потврдио Савет за просвету, науку и културу НР Србије 26. јуна исте године. Неготински архив првобитно је баштинио грађу Крајинског, Поречког и Кључког среза, да би фебруара 1996. године трима општинама на споменутом подручју била додата и тада општина Бор са издвојеним архивским одељењем. Територијална надлежност архива тиме је заокружена на читав Борски округ, односно на општине Неготин, Мајданпек, Кладово и град Бор.

Архив је у неколико наврата мењао свој назив: Државни историјски архив Неготин (1952-1959), Историјски архив среза Неготин (1959-1965), Историјски архив среза Зајечар-Неготин (1965-1967), Историјски архив Неготин (1968-1974) и Историјски архив Крајине, Пореча и Кључа (1974-1987), након чега је враћен назив ,,Историјски архив Неготинˮ.

Укупна количине грађе у архиву износи више од 1500 метара. Несумњиво је реч о најважнијој установи за хроничаре и историчаре који се баве овдашњом локалном историјом, самим тим и за аутора фејсбук странице Упознајте Борски округ.

За илустрацију коришћене фотографије Историјског архива Неготин снимљене седамдесетих година 20. века.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.