U utorak 14. decembra održan je, u onlajn formatu, osmi sastanak Zajedničkog odbora za praćenje (ZOP) Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020.

Tokom sastanka članovi ZOP razmatrali su teme vezane za implementaciju tekućeg Programa, kao i teme vezane za naredni finansijski period, i to:

  • Status implementacije finansiranih projekata i upotreba sredstava ostvarenih po osnovu ušteda u dosadašnjem periodu;
  • Status komunikacijskih i promotivnih aktivnosti Programa;
  • Status sprovođenja mera predviđenih Akcionim planom, kao odgovor na evaluacije Programa;
  • Status procesa programiranja za period 2021-2027.

U toku diskusije predstavnici Upravljačkog tela naglasili su činjenicu da su izbegnuti zastoji koji su mogli nastati na nivou Programa usled dejstva pandemije Kovid-19. U tom smislu, Program je zabeležio veće od predviđenog ostvarenje planiranih indikatora za 2021. finansijsku godinu  kada su u pitanju iznosi podnetih zahteva za refundaciju Evropskoj Komisiji- iznos zahteva je 15.2 miliona evra, što takođe prevazilazi finansijske ciljeve postavljene za narednu godinu.

Broj projekata ugovorenih u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija do sada je 79, u vrednosti od 72.4 miliona evra (sredstva EU) što predstavlja 96.6% budžeta Programa. Proces ugovaranja nastaviće se i u 2022. godini   iz sredstava ostvarenih po osnovu ušteda iz implementiranih projekata.

Iznos plaćanja odobrenih korisnicima Programa trenutno je 52.7 miliona evra, što predstavlja 70.36% ukupnog budžeta Propgrama.