Архивска грађа о Борском округу

Погрешно је историјом сматрати само минуле политичке догађаје, ратове или владаре. Прошлост је пуна примера када су искра битних догађаја […]