Природна блага Борског округа

Значајно подручје за птице Мала Врбица налази се недалеко од Кладова, код истоименог села. Представља национално и међународно значајно подручје […]