Значајно подручје за птице Мала Врбица налази се недалеко од Кладова, код истоименог села. Представља национално и међународно значајно подручје за гнежђење, сеобу и зимовање птица. Заједно са Националним парком Ђердап проглашена је мочварним подручјем од међународног значаја под заштитом Рамсарске конвенције. Површине је 1915 хектара на низијском подручју степског карактера, односно остацима мочварног карактера. Уз Дунав се пружа 9 километара, на надморској висини од 40 до 156 метара.

Иако је ван територије Националног парка Ђердап, због своје велике важности, подручје Мале Врбице обухваћено је ђердапским Геопарком. Главне целине маловрбичког подручја за птице су Костолско блато са језерима и мочварама, рибњак Мала Врбица, лесна брда Осојне, утрине, воћњаци и виногради локалитета Ланци и Песак, плавни делови Велике Врбице и део тока Дунава од 924. до 934. километра његовог целокупног тока.

На овом подручју евидентирано је око 140 врста, а процењује се око 170 или 180 врста птица, што вероватно чини половину свих врста у Србији. У тај број убраја се око 80 гнездарица, од чега су 75 редовне савремене гнездарице, док су неке врсте нестале или се спорадично гнезде. Околина Мале Врбице тиме чини станиште трећине укупног броја гнездарица у Србији.

Значајне гнездарице су мали вранац, гак, жута чапља, бела чапља, сива чапља, црвена чапља, кашичар, патка њорка, пчеларица, брегуница и друге. Посебно значајно је гнежђење колонија белобрких чигри и обичних чигри. Обухватајући и Кладовску пешчару, поред птица, ово подручје истиче се и богатством биљака. Евидентиране су 63 врсте, од којих је 15 заштићено, док се 4 налазе у Црвеној књизи флоре Србије као крајње угрожене. Издваја се пешчарски каранфил који се у Србији можи наћи само у Хоргошкој пешчари и на овоме месту.

Фото: Завод за заштиту природе Србије, Марија Катић

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.