Одржан је припремни састанак у среду, 30.01.2019. године, у Министарству за европске интеграције у Београду, Немањина 34, у сали у приземљу.

На припремном састанку члановима ЗОП-а из Србије представљене су тачке дневног реда о којима Заједнички одбор за праћење је донео одлуку, а то је пре свега усвајање листи пројеката предложених за уговарање у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката, усвајање документата и усвајање Плана капитализације пред састанак у Темишвару са представницима румунске стране.