Начелник Борског управног округа мр Владимир Станковић, заједно са начелником за ванредне ситуације Миодрагом Марковићем обишли су са представницима ЈВП Србијаводе из Неготина и Пожаревца, представником посебне јединице Ђердап 2, црпне станице на Косном грлу, Грабовици и бедем код Радујевца.

У теренском обиласку објеката од посебне важности за спречавање од поплава, поред црпних станица и бедема, проверени су и поједни канали код Брзе Паланке, а са представницима Србијаводе проверени су водотокови река другог и трећег реда на територији Борског управног округа.

Све црпне станице се редовно одржавају, пумпе и агрегати су исправни и у раду. Поједни канали морају додатно да се очисте, као и приобаље река другог и трећег реда, пто је посебно наглашено као обавеза локалних самоуправа.