Општина Мајданпек је отворила наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате донација за санирање последица поплава.

Броја рачуна: 840-3135741-62

 

Извор: www.majdanpek.rs