negotin račun


 

Општина Неготин отворила је наменски динарски рачун за уплату средстава, за отклањање последица поплава, које су погодиле подручје наше општине у понедељак 15. септембра.
 

Број рачун је 840-3136741-69, а уплате се могу извршити у свим пословним банкама и Пошти.
 

извор: www.negotin.rs