Дана 17. јула 2014. године, у просторијама Борског управног окурга, одржана је друга редовна седница Окружног штаба за ванредене ситуације, на којој је:

 

1. Усвојен Извештај о активностима штабова за ванредне ситуације на територији Борског уравног округа од 15. маја 2014. године до укидања ванредне ситуације у Републици Србији

 

2. Донешен Закључк о предузимању мера за побољшање стања и оргнаизације система заштите и спасавања на територији општина

 

3. Донешен Закључака о формирању стручно-оперативних тимова општинских штабова за ванредне ситуације Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек за извршавање задатака заштите и спасавања

 

4. Разматране су две Препоруке Општинског штаба за ВС Кладово, број 820-1/2014-II-2 и донети су закључци у вези препорука

 

5. Разматран допис Општинског штаба за ВС Неготин број 870-13/17/2014 и доношен закључка у вези истог

 

У оквиру прве тачке дневног реда донет је Закључак да се Општинским штабовима за ванредне ситуације у писаној форми затражи допуна извештаја, где би се посебно ставио акценат на учешће локалних самоупава и Црвеног крста у пружању помоћи општинама које су биле захваћене поплавама, како би Окружни штаб могао да допуни Извештај из праве тачке дневног реда.