У седишту округа, одржана је редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Борског управног округа.

У садржају рада биле су тачке попут: Извештаја о шумским пожарима, критичним локалитетима на водним објектима, оо активностима за заштиту од штетног дејства вода у 2022. години на водама другог реда у надлежности локалних самоуправа, спровођење мера у заштити од Ковида, извештај о могућим заразним болестима из области ветерине, помоћи у решавању проблема у везу реке Црни Тимок код места Метовница.

Поред исцрпних извештаја, чланови штаба донели су закључке којима ће у наредном периоду бити обухваћене активности од важности за суграђане Борског управног округа.