Дана 18.02.2019. године  одржан је састанак са начелником Борског управног округа Мр Владимиром Станковићем, шефом Одсека републичке ветеринсрске инспекције Драганом Антић и  начелником Одељења за ванредне ситуације Бор Миродрагом Марковићем.

Тема састанка је била о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења и искорењивања заразне болести Афричка куга свиња на подручју Борског управног округа.

Шеф Одсека вентеринарске инспекције Драгана Антић је упознала начелнике Владимира Станковића и Миодрага Марковића са инструкцијама корисницима ловишта о спровођењу биосигурносних мера у ловиштима  у погледу сузбијања Афричке куге свиња. Такође је информисала начелнике и о садржају Наредбе о предузимању мера за спречавање и сузбијање Афричке куге свиња коју је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издало 01.фебруара 2019. године, као и о активностима ветеринарске инспекције у предузимању посебних мера које обухватају епизоотиолошко истраживање и инспекцијски надзор.

Договорено је да дана 19.02.2019. године у просторијама Борског управног округа буде одржан састанак са представницима ловишта са територије Борског управног округа. Том приликом даће се инстукције у вези са одредбама из Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња.