У просторијама Борског управног округа, одржан је радни састанак у циљу превенције и давању смерница у даљем поступању у вези са спречавањем уношења, појаве, откривања, ширења и искорењавања заразне болести Афричке куге свиња на подручју БУО.

Састанку су присуствовали сви председници удружења ловачких друштава са подручја БУО, сви републички санитарни инспектори, ловни инспектори, управници заштичених подручја, начелник окружног штаба за ванредне ситуације БУО и начелник округа.

Дате су смернице у поступању, законске одредбе и наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења и искорењавања заразне болести Афричке куге свиња на подручју БУО, као и инструкције корисницима ловишта.

У циљу превенције, укључени су сви релевантни субјекти са подрчја Борског управног округа, а начелник је сасзвао и окружни штаб за ванредне ситуације, као и Савет округа на којима ће се донети закљуци и дати локалним самоуправама са подручја БУО задаци на даље поступање.

У овом тренутку на територији БУО нема Афричке куге.